10 prej kafshëve më të mëdha botërore . The # 5 hëngri 7 persona

10 prej kafshëve më të mëdha botërore . The # 5 hëngri 7 persona

3 5 6 8 9 10 11