15 gënjeshtra të gjithë kemi menduar të vogla . Nga # 11 shumë fëmijë vetëvrasje


15 gënjeshtra të gjithë kemi menduar të vogla . Nga # 11 shumë fëmijë vetëvrasje

2 3 5 7 10 13 15