18 njerëzit duke kërkuar deri në kohën më të keqe është e madhe . The # 5 ishte Vidal

18 njerëzit duke kërkuar deri në kohën më të keqe është e madhe . The # 5 ishte Vidal

7 8 9 10 11 12 13 14 18