A nuk rrokullisje telefonit tuaj me kokë poshtë duke e lexuar këtë post. Po unë e kam paralajmëruar të


A nuk rrokullisje telefonit tuaj me kokë poshtë duke e lexuar këtë post. Po unë e kam paralajmëruar të