Pra, shikoni këto 10 karaktere në qoftë se ata ishin të njeriut. Bob Esponja do të shkrihet zemrën tuaj


Pra, shikoni këto 10 karaktere në qoftë se ata ishin të njeriut. Bob Esponja do të shkrihet zemrën tuaj