Gjuha e tij po rritej. Çfarë nëna e saj bëri kështu që ajo nuk do të vdiste do të të bëjë të qajë
Gjuha e tij po rritej. Çfarë nëna e saj bëri kështu që ajo nuk do të vdiste do të të bëjë të qajë

Gjuha e tij po rritej. Çfarë nëna e saj bëri kështu që ajo nuk do të vdiste do të të bëjë të qajë