Kështu mbaroi të 11 fazat më të rëndësishme të Olimpiadës. The # 8 është një bordello

Kështu mbaroi të 11 fazat më të rëndësishme të Olimpiadës. The # 8 është një bordello

2 3 4 5-1 5 6 7 9 10