Netizen kërkon ndihmën e një brendësi të një tubi të braktisur të rrymës Sipas netizen, personi i pastrehë nganjëherë do të kërkonte strehim në një shkollë aty pranë natën. Problemi nuk është vetëm vendet në zhvillim, ashtu si Filipinet. Mjerisht, jo shumë njerëz
Netizen kërkon ndihmë online për një njeri të pastrehë që jeton brenda një tubi të braktisur të rrymës

Netizen kërkon ndihmë online për një njeri të pastrehë që jeton brenda një tubi të braktisur të rrymës

Netizen kërkon ndihmë online për një njeri të pastrehë që jeton brenda një tubi të braktisur të rrymës