Për t'i ndarë, ai kishte për të vdekur, për të mos besojnë atë që prindërit e tyre bëhet për të dy për të jetuar


Për t’i ndarë, ai kishte për të vdekur, për të mos besojnë atë që prindërit e tyre bëhet për të dy për të jetuar

2 3 4 5 6